Democratic Challenge kaart

Opdrachtgever:

No.Dots

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninklijksrelaties


Technieken:

HTML/CSS
PHP
WordPress
Javascript/jQuery
AJAX
Google Maps API


Bekijk project:

www.democraticchallenge.nl/experimenten

Er is een pagina met de kaart van Nederland ontwikkeld, waarop alle experimenten van de Democratic Challenge te vinden zijn. Door in en uit te zoomen op de kaart update de lijst met experimenten zich zodat je exact kunt zien welke experimenten zich in dat gebied bevinden.

Democratic Challenge kaart

Contact Jebble

Social:
LinkedIn